Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.7.2.10. Ühingu kustutamine äriregistrist

Karina Paatsi, Heili Haabu

Pärast kõiki peatükkides 3.7.2.1−3.7.2.9 kirjeldatud toiminguid saab ühingu äriregistrist kustutada. Selleks peab likvideerija esitama äriregistrile avalduse. 2015. aasta novembris ei ole ettevõtjaportaalis selleks asjaomast vormi, seega tuleb avaldus eraldi koostada. Likvideerija digiallkirjastab avalduse ja edastab selle koos lõppbilansi ja vara jaotusplaaniga äriregistrile e-kirjag...