Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

3.8.4.7. Tüüptingimused

Annika Vait

Tüüptingimused on sellised lepingutingimused, mis on ühel lepingu osalisel eelnevalt tüüplepingutes kasutamiseks välja töötatud või mida lepingupooled muul põhjusel ei ole eraldi läbi rääkinud. Teisisõnu on tegemist tingimustega, mille osas lepingu pool, kelle puhul neid kasutatakse, ei ole olnud võimeline tingimuse sisu mõjutama. Näiteks tunnuslikud tüüptingimused on krediidiasutuste sõlmitavatele krediidilepingutele kohalduvad...