Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3.9. Turustamine

Ann Vihalem

Turustamine (distributsioon, jaotus) on tegevus, mille käigus toimetatakse kaup ostjatele. Hõlmab turustus­kanalite valikut, hindamist ja koordineerimist, toodete vedu, ladustamist ning varude kontrollimist. Kitsamalt võetuna on turustus toodete müük ja selle korraldamine. Turustusprotsessi elemendid on eesmärgid, turustuskanal, vahendajad, turu tüüp ja asukoht, veo viis, teenindus, turustuse juhtimine, õigeaegs...