Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.11. Töövaidluste lahendamine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Individuaalse töövaidluse lahendamine

Töölepingust tulenevad töötaja ja tööandja vaidlused, sh töölepingu ettevalmistamisest tulenev nõue, lahendatakse töölepingu seaduses (TLS) ja individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses (ITVS) kindlaks määratud tingimustel ning korras (TLS § 114). Töölepingu seadus ei reguleeri vaidluse lahendamist, aga selles on mitu sätet, millega peab vaidluse ...