Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.5.2.5. Tootele või teenusele sobiva välisturu leidmine

Jüri Piiper

Ettevõtte ekspordivalmiduse hindamise positiivse tulemuse korral ja toodete ning teenuste seast kõige sobivamate leidmise järel tuleb otsida ekspordi sihtturg. Peatükile on lisatud ka joonis välisturule mineku etappide kohta (vt joonis 1), et saada ettekujutus, millises etapis leitakse tootele või teenusele sobiv välisturg.

Välisturule minek k...