Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3.4. Toote arendusprotsess ja elutsükkel

Ann Vihalem

Toote arendus on originaalsete toodete, uute brand’ide või nende modifikatsioonide loomine ja evitamine ettevõtte ja/või teadusasutuste uurimis- ja arendustöö tulemusel. Turule toodav toode võib olla täiendustega, kuid siiski tarbijatele tuttav ja omane, analoogtoodete korral rohkete võistlejatega või täiesti uus, harjumatu ning konkurentsitu.

Uue toote arendamise vajadus tulen...