Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.9.2. Töötasu suurus

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töötasu suurus (sh töötasu arvutamise viis, maksmise kord, palgapäev ning töötasult makstavad ja kinnipeetavad maksud) on kohustuslik ja olulisim tingimus, mis töölepingu seaduse (TLS) kohaselt tuleb kirjalikus töölepingus ära märkida (TLS § 5 lg 1 p 5, vt ka ptk 6.1.5.4). Töötasu võ...