Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.9.1. Töötasu olemus

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töölepingu seaduse kohaselt on tööandja kohustatud maksma töö eest tasu kokkulepitud tingimustel ja ajal (töölepingu seadus – TLS § 28 lg 2 p 2). Seadus ei erista põhitasu (palgamäära), lisatasusid ja preemiaid. Töötasu all tuleb mõista töötajale töö eest makstavaid kõiki tasusid, milles pooled on kokku leppinud, sh majandustulemustelt ja tehingutelt makstavat tasu (TLS § 5 ...