Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.9.6. Töötasu maksmine töötamise takistuse korral

Karina Paatsi, Heili Haabu

Tööandja peab teatud juhtudel maksma töötasu ka siis, kui töötaja keeldub tööst tööandjast sõltumatu asjaolu tõttu. Nimelt peab tööandja maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tuleneval, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel (TLS § 38). Sellisek...