Ettevõtja

6.1.9.5. Töötasu maksmine muude ülesannete täitmisel või töötaja tööst keeldumisel

Karina Paatsi, Heili Haabu

Kui tööandja annab töötajale korraldusi, mis ei ole seotud töölepingu, kollektiivlepingu ega seadusega, kuid on hädavajalikud, peab tööandja ka selliste korralduste täitmise aja eest maksma töötajale töötasu (TLS § 36). Siia kuuluvad eelkõige korraldused, mida tööandja annab töötajale vääramatu jõu tagajärjel tööandja varale või muule hüvele tekkida võiva kahju või kahju tekkimise ohu korral. Kuna töötaja tegutseb...