Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.9.4. Töötasu maksmine, kui tööandja ei anna tööd

Karina Paatsi, Heili Haabu

Tööandja peab töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötamine on takistatud tööandjast tuleneval põhjusel. Keskmist töötasu tuleb maksta tööaja eest, kui tööandja ei ole andnud tööd, ei ole teinud töö tegemiseks vajalikku toimingut (hankinud vajalikku materjali, kooskõlastust vms) või on muul viisil töö vastuvõtmisega viivitanud. Keskmise töötasu maksmise k...