Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.5.2. Töötajate tööle võtmine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Kuni 1. juulini 2009 kehtinud töölepingu seadus nägi ette, milliseid dokumente tööandja võis ja pidi töötajalt töölepingu sõlmimiseks nõudma, jättes reguleerimata, kas ja milliseid küsimusi oli tööandjal õigus tööle soovijalt küsida. See ei tähendanud, et tööandjal oleks olnud õigus küsida ja koguda tööle kandideerijatelt ükskõik millist teavet. Teatud piirangud tulenesid siiski isik...