Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.6.2.9. Töötajate koolitamine (võti nr 9)

Iga suurem muudatus nõuab uute oskuste ja käitumis­viiside omandamist. Sügavamad muu­datused eeldavad ka mõtteviisi, hoiakute ja väär­tus­­hinnangute muutmist.


Hoiakute muutmist aga peavad psühholoogid kõige kee­ru­­kamaks. Töötajaid tuleb selles ras­kes tege­vuses toe­­tada ja pakkuda neile koolitust uute oskuste omanda­miseks ning ka uute hoia­kute arendamiseks.



Õppimisvajaduse määramine

...