Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.6.2.6. Töötajate kaasamine (võti nr 6)

Muudatuste edukaks elluviimiseks on oluline saa­vu­tada, et kõik töötajad, keda muudatused mõjutavad, ole­ksid huvitatud visiooni elluviimisest ja teeksid omalt poolt kõik vajaliku muudatuste elluviimiseks. Joo­nisel kujutatud kõver näitab töötajate kaasamist muu­datuste protsessi.

Osalemine on võimalik mitmel tasandil:

1) osalemine eesmärkide seadmisel