Ettevõtja

6.1.10.1. Töötaja vastutus

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töösuhtes on töötaja kohustuse rikkumine töökohustuse täitmata jätmine või mittekohane täitmine, sealhulgas täitmisega viivitamine. Kohustuse rikkumisega kaasnev töötaja vastutus on reguleeritud nii võlaõigusseaduses (5. peatükk) kui ka töölepingu seaduses. Töölepingu seadus lähtub siinkohal võlaõigusseaduse regulatsioonist, piirates teatud määral töötaja vastutust võrreldes võlaõigusseaduses tooduga. Seega kuuluv...