Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.7.3. Töötaja rakendamine vahetustega tööle

Karina Paatsi, Heili Haabu

Seaduses ei ole otseselt toodud, kui pikk võib olla vahetuse maksimaalne lubatud pikkus töötajate rakendamisel vahetustega tööle. Igapäevasele puhkeajale kehtestatud nõuetest (TLS § 51 lg 1) tuleneb, et vahetuse maksimaalseks pikkuseks võib üldjuhul olla 13 tundi. See ei ole absoluutne reegel – erandlikel juhtudel võib vahetus olla ka pikem, teatud juhtudel on vahetuse pikkus piiratud ning peab jääma alla 13 tunni...