Ettevõtja

6.1.7.4. Töötaja rakendamine öötööle

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töötajaid, kes töötavad ööajal, st ajavahemikus 22.00–06.00 vähemalt kolm tundi oma igapäevasest tööajast või vähemalt kolmandiku oma iga-aastasest tööajast, loetakse TLS-i mõistes öötöötajateks. Öötöötajate tööaeg ei või ületada keskmiselt kaheksa tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul seitsmepäevase arvestusperioodi kohta, kusjuures seitsmepäevasest arvestusperioodist arvatakse keskmise tööaja arvutamisel välja 24...