Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.9.7. Töötaja kulude ja kahju hüvitamine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Kui töötaja kannab töökohustuste täitmisel kulusid, on tal õigus nõuda tööandjalt kulutuste hüvitamist võlaõigusseaduse § 628 lõigete 2–4 järgi (TLS § 40 lg 1). Viidatud sätete alusel peab tööandja hüvitama töötajale mõistlikud kulud, mida töötaja on teinud tööülesannete täitmiseks ja mida töötaja võis asjaolude kohaselt vajalikuks pidada. Sellised kulud võivad olla nt tööülesannete täitmiseks vajalikud sidepidami...