Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.5. Töösuhte olemus ja töölepingu sõlmimine 1. juulil 2009. a jõustunud töölepingu seaduse kohaselt

Karina Paatsi, Heili Haabu

Pärast aastatepikkust arutelu uue töölepingu seaduse vajalikkuse üle ja mitmete eelnõude koostamist võttis Riigikogu 17. detsembril 2008. aastal vastu uue töö­lepingu seaduse (edaspidi ka TLS), mis jõustus 
1. juulil 2009. aastal. Uus seadus asendas varasema, üle­minekuseadusena vastu võetud ning 17 aastat kehtinud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, mis ei olnud enam ajakohane ega vastanud muutunud majandusoludele...