Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.7.5. Tööpäevasisesed vaheajad

Karina Paatsi, Heili Haabu

Kui töötaja tööpäev või töövahetus on pikem kui kuus tundi, peab tööandja võimaldama töötajale 6-tunnise töötamise kohta vähemalt 30-minutilise vaheaja. Alaealisele töötajale tuleb võimaldada vähemalt 30-minutiline vaheaeg pikema kui 4,5-tunnise töötamise kohta. Nimetatud vaheaegu ei loeta tööaja hulka ning vastava aja eest töötasu maksma ei pea. Kui vaheaega ei ole töö iseloomu tõttu võimalik anda, loob tööandja ...