Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.6.7. Töölepingute kollektiivne ülesütlemine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Kollektiivse ülesütlemise kohaldamine

Kui tööandja soovib töölepingud öelda üles koondamise tõttu paljude töötajatega 30 kalendripäeva jooksul, tuleb enne koondamist ja peale eespool kirjeldatud töölepingu erakorralise ülesütlemisega seotud nõuete täitmise kontrollida, kas tegemist on töölepingute kollektiivse ülesütlemisega. ...