Ettevõtja

6.1.6.5. Töölepingu ütleb üles töötaja

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töötaja võib töölepingu üles öelda nii korraliselt, st põhjust nimetamata, kui ka erakorraliselt, st mõjuval põhjusel. 


Korralise ülesütlemise põhjused

Töölepingu seaduse järgi võib töötaja tähtajatu töö­lepingu igal ajal korraliselt üles öelda (TLS § 85 lg 1)...