Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.6.6. Töölepingu ütleb üles tööandja

Karina Paatsi, Heili Haabu

Erinevalt töötajast ei saa tööandja töölepingut korraliselt üles öelda ning võib töölepingu lõpetada üksnes erakorraliselt, st seaduses ettenähtud mõjuval põhjusel. Töölepingu seadus eristab järgmisi erakorralise ülesütlemise põhjusi:

  • töötajast tulenevad põhjused
  • <...