Ettevõtja

6.1.6.4. Töölepingu ülesütlemisest üldiselt

Karina Paatsi, Heili Haabu

Praktikas kõige levinum töölepingu lõppemise alus on töölepingu ülesütlemine – töölepingu lõppemine ühe poole tahteavaldusel. Ülesütlemine vabastab nii tööandja kui ka töötaja lepinguliste kohustuste täitmisest edaspidi, kuid ei mõjuta poolte vahel juba tekkinud õigusi ja kohustusi.


Töölepingu seadus eristab korralist ja erakorralist töölepingu ülesütlemist. Korraline töölepingu üles­ütlemine ei eelda p...