Ettevõtja

6.1.6.9. Töölepingu üleminek

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töölepingu seaduse (TLS) järgi läheb tööleping uuele tööandjale automaatselt üle allpool nimetatud juhtudel:


  • füüsilisest isikust tööandja surma korral, kui tööleping ei olnud sõlmitud oluliselt tööandja isikut arvestades
;