Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.5.4. Töölepingu tingimused

Karina Paatsi, Heili Haabu

Kõik töölepingu tingimused tuleb tööandjal esitada heauskselt, selgelt ja arusaadavalt (töölepingu seadus – TLS § 5 lg 2). Kui mõni töölepingu tingimus on vasturääkiv teise tingimusega, üldine või raskesti mõistetav, võidakse sellist tingimust tõlgendada vaidluse korral töötajale soodsamal viisil.

Töölepingus ei ole võimalik kokku leppida töötajat kahjustavas või töölepingu kehtivusega seo...