Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.12.1. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine välismaalasega

Karina Paatsi, Heili Haabu

Peale töölepingu seaduse (TLS), mis kehtestab tööandja peamised kohustused ja vastutuse, tuleneb hulk tööandja kohustusi ning nende rikkumisega seotud vastutus ka muudest õigusaktidest.

Üks selline õigusakt on välismaalaste seadus (VMS), mis kehtestab täiendavaid kohustusi ja keelde, mida peavad nii töösuhte loomisel kui ka selle kestel si...