Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.4.5. Töölepingu sõlmimine juhatuse liikmega

Karina Paatsi, Heili Haabu

Praktikas tekib aeg-ajalt küsimusi, kas sõlmida juhatuse liikmega ettevõtte juhtimiseks tööleping või mõnd muud liiki leping. Sellise küsimuse ajend on sageli juhatuse liikme soov saada töölepingulise töötajaga sarnased õigused ja sotsiaalsed tagatised, eelkõige riigi makstavat töötuskindlustushüvitist võimaliku töötuse korral.

Ettevõte ja juhatuse liige ei saa valida, mi...