Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.5.6. Töölepingu muutmine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töölepingu tingimusi võib muuta üksnes poolte kokku­leppel (TLS § 12). Töölepingu seaduse kohaselt esitatakse töölepingu andmete muudatused töötajale kirjalikult ühe kuu jooksul muudatuste tegemisest (st kokkuleppe saavutamisest poolte vahel) (TLS § 5 lg 4). Muudatustest, mis puudutavad töötingimusi erijuhtudel (TLS § 6), tuleb töötajale teavitada kirjalikult, vastasel juhul eeldatakse, et asjaomaseid kokkuleppeid...