Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.6.1. Töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töölepingu seadus sätestab ammendava loetelu töölepingu lõppemise alustest. Töölepingu lõppemise aluste loetelu ning nende rakendamisega seotud eeldused ja nõuded tagavad, et mõlemad töösuhte pooled teavad, millistel tingimustel saab töölepingu ühepoolselt lõpetada (üles öelda) ning millistel juhtudel lõpeb tööleping automaatselt.


Töölepingu lõppemi...