Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.6.3. Töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel

Karina Paatsi, Heili Haabu

Tähtajaline tööleping lõpeb tähtaja möödumisel automaatselt, täiendavaid tahteavaldusi pooled selleks tegema ei pea (TLS § 80 lg 1). 


Tööleping lõpeb tähtaja saabumisel juhul, kui tähtajalise töölepingu sõlmimiseks oli kohane alus, st tähtajalise töölepingu sõlmimist võimaldasid töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused (TLS § 9, vt ka