Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.6.2. Töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel

Karina Paatsi, Heili Haabu

Tööandja ja töötaja võivad töölepingu igal ajal kokku­leppel lõpetada (TLS § 79). Töölepingu seadus ei sea töölepingu kokkuleppel lõpetamisele täiendavaid tingimusi ega piiranguid, piisab, et pooled on kokkuleppele jõudnud. 


Töölepingu seadus ei kehtesta töölepingu lõpetamise kokkuleppele vorminõuet, lähtuda tuleb tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud normist. Tsi...