Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.5.1. Töölepingu eristamine teistest lepingutest

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töölepingu seaduse järgi ei kohaldata töölepingu kohta sätestatut lepingule, mille kohaselt töö tegemiseks kohustatud isik on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev (TLS § 1 lg 4). Töölepingu eristamine muudest võlaõiguslikest teenuse osutamise lepingutest põhineb seega eelkõige sõltuvussuhte tugevusel.


Töölepingu eristami...