Ettevõtja

6.1.12.3. Töölähetus ja välismaal töötamine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töölepingu seaduse kohaselt võib tööandja lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta (TLS § 21 lg 1). Seepärast on töölepingu sõlmimisel alati oluline täpselt määrata töö tegemise asukoht.


Eeldatakse, et töö tegemise koht lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega (TLS § 20). Töökohta saab si...