Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.2. Töökorralduse uued vormid

Konkurentsis edu saavutamise üks viise on organisat­siooni töö korraldamisel arvestada uusi tehnoloogilisi võimalusi, klientide ja personali muutunud teadmisi, oskusi ning ootusi, organisatsioonide partnerlussuhteid ja teenindusprotsesside muutunud sisu.

Töökorralduse uusi vorme rakendades otsime senisest tulemuslikumaid viise personali võimete rakenda­mi­seks, tootmis- ja teenindusprotsesse kiirendamiseks ja tõ­hustamiseks, töö kvaliteedi parandamiseks...