Ettevõtja

6.2.4. Tööjõu rent

Heili Haabu

Tavaliselt on töösuhetes kaks poolt, tööandja ja töötaja. Renditööjõu puhul aga lisandub kolmas osaline – kasutajaettevõte. Renditöötajale annab tööd ja maksab tasu renditööjõu vahendaja (tööandja), kuid tööülesanded määrab ning nende täitmist kontrollib kasutajaettevõte.
Renditööjõu kasutamine on Euroopas viimase kümne aasta jooksul pidevalt suurenenud (v.a majanduskriisi esimesed aastad) ja praeguseks moodustab see k...