Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.10.2. Tööandja vastutus

Karina Paatsi, Heili Haabu

Tsiviilõiguslik vastutus

Töölepingu seadus (TLS) piirab ainult töötaja vastutust tööandja ees ega näe ette tööandja vastutuse piiramise erisätteid. Tööandja vastutus tuleneb võlaõigusseaduses sätestatud vastutuse põhimõtetest, sh töötajale ettenähtud õiguskaitsevahenditest. Tööandja vastutus töötaja ees on mittesüüline, s.t tööandja vastutab oma kohustuste rikkumise korral töötaja ees olenemat...