Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.5.5. Tööandja juhendid ja eeskirjad

Karina Paatsi, Heili Haabu

Ehkki kehtiv töölepingu seadus ei nõua tööandjalt enam töösisekorra eeskirjade koostamist, on teatud juhendite ja eeskirjade kehtestamine jätkuvalt mõistlik selliste küsimuste reguleerimiseks, mis puudutavad suurt osa töötajatest ja kus ei ole nõutud individuaalseid kokkuleppeid (st mida ei ole vaja ning ei ole mõistlik iga töötajaga eraldi kokku leppida). Millised eeskirjad on ettevõttes vajalikud, sõltub ettevõt...