Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1.7.1. Tööaja korraldus ja piirangud

Karina Paatsi, Heili Haabu

Töölepingu seadus ei näe ette riiklikku tööajanormi. Tööandja ja töötaja võivad töötundide arvus kokku leppida tingimusel, et pooled järgivad TLS-is sätestatud tööaja piiranguid ja miinimumnõudeid puhkeajale. Riikliku tööajanormi puudumisest hoolimata kehtib jätkuvalt põhimõte, et töötada on võimalik nii täis- kui ka osalise tööajaga.

Kui tööandja ja töötaja ei ole töölepingus lühemas tööajas kokku leppi...