Ettevõtja

Tutvustus

6.1.13.6. Telefonikõnede salvestamine

Karina Paatsi, Heili Haabu

Tööandjatel on teatud juhtudel seaduse alusel kohustus salvestada telefonikõnesid (nt häirekeskuse kõnede salvestamine päästeseaduse alusel). Enamasti on tööandjate huvi telefonivestluste lindistamiseks seotud töötaja ja kliendi telefoni teel sõlmitavate suuliste kokkulepete hilisema tõendamisega või klienditeeninduse taseme kontrollimisega (eelkõige on see levinud kõnekeskustes).


Telefoni teel töö...