Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.3.1. Tegevusharu olukorra ja konkurentsitingimuste analüüsimeetodid

Juhan Teder

Peatükis käsitletakse tegevusharu olukorra ja konkurentsitingimuste analüüsimeetodeid. Analüüsi võib teha juba olemasoleva ettevõtte puhul, kuid ka siis, kui tegevusharusse sisenemist alles kaalutakse. Viimasel juhul aitab tegevusharu analüüs hinnata selle atraktiivsust, et otsustada, kas vaadeldava tegevusalaga ettevõtet rajada või omandada on otstarbekas. Kui vastus on “jah”, siis selguvad analüüsi käigus tegurid, mida ettevõtt...