Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.2. Tegevjuhi valik

Tegevjuhi valik omaniku loodud ettevõttesse kerkib päevakorda järgmistel juhtudel:

  • ettevõte on mõne aja tegutsenud ja kinnitanud va­litud äriplaani õigsust. On tekkinud selged eeldused organisatsiooni kas­vuks ja koos sellega vajadus profes­sio­naalse tippjuhi järele, kes suudab luua vajalikud strateegiad, süsteemid, tööjaotuse jms. Ettevõtjal-oma­nikul ei pruu­gi­ j...