Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.3. Tegevjuhi töö hüvitamine

Tööleping tegevjuhiga on enamasti tähtajaline. Sõltuvalt äriühingu põhikirja nõuetest on leping kehtiv 2–5 aastat.

Tegevjuhi palkamisel on keskne küsimus tema töötasu suurus ja struktuur ning võimalikud kaasnevad soo­dus­­tused, mida omanik(ud) või nõukogu (omanike esin­dajana) on valmis väljavalitud tippjuhile pakkuma. Õig­­lase ja põhjendatud töötasu maksmiseks peab töö­and­ja teadma ja arvestama tööjõuturul kehtivat olu­kor­­da. Oluline on teada s...