Ettevõtja

10.1. Tegevjuhi palkamise põhjused

Omanike ootused tegevjuhile

Tegevjuhi palkamise põhjused ja eesmärgid suurtes ja väikefirmades on erinevad. Suures organisatsioonis võib tekkida vajadus uue tegevjuhi järele nii omaniku kui ka strateegia muutuse tagajärjel. Tavaliselt on uue tegevjuhi otsingu põhjuseks kas uus tuumikomanik, organisatsioonide ühinemisega tekkinud uus olukord või vajadus firma saneerimiseks.