Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.3.2. Tasuvusanalüüsi meetodid

Priit Sander

Projekti rahalise tasuvuse hindamiseks on mitu võimalust. Lihtsamad meetodid lähtuvad projekti oodatavatest rahavoogudest, keerukamate põhjal saab tuleviku tasuvusnäitajaid arvutada, muutes projekti tunnusjooni olusid arvestades. Kuigi oodatavatel rahavoogudel põhinevad meetodid võivad alahinnata projekti rahalist tasuvust, tuleks tasuvusanalüüsi alustada just neist. Kui projekt osutub tasuvaks oodatavate rahavoogude põhjal, on ...