Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.3.1. Tasuvusanalüüsi andmed

Priit Sander

Enamasti põhineb tasuvusanalüüs kassapõhistel näitajatel – rahavoogudel. Rahavoogusid eelistatakse tekkepõhistele kasuminäitajatele peamiselt kahel põhjusel. Esiteks ei saa rahavoogusid kergesti manipuleerida ning teiseks määravad just rahavood täiendava finantseerimisvajaduse ning seetõttu ka kompensatsiooni suuruse, mida investorid soovivad saada.

Vabad rahavood
Investeerimisprojektiga seo...