Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.8.3.2. Tarbija teavitamine

Advokaadibüroo LEVIN jurist Grete Savila

Tarbijal on õigus saada pakutava kauba või teenuse ohutuse, tervise, vara ja majandushuvide kaitse seisukohalt vajalikku teavet. See on teave kauba või teenuse omaduste, kasutamistingimuste ja garantii kohta, hinna ja tasumise tingimuste ning lepingu täitmise ja sellest tulenevate õiguste, kohustuste ning vastutuse kohta.

Kauplejal...