Ettevõtja

3.8.3.5. Tarbija kaebuse lahendamine

Advokaadibüroo LEVIN jurist Grete Savila

Tarbija võib kaebuse lepingu rikkumise peale esitada kauplejale mis tahes vormis, isiklikult või oma esindaja kaudu. Kui vaidluse lahendamine suuliselt esitatud kaebuse alusel ei ole võimalik, tuleb tarbijal esitada kaebus kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse saamise kohta peab kaupleja andma kinnituse....