Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

3.8.4.6. Täitmise kviitung ja võladokument

Annika Vait

Kui kohustuse täitnud võlgnik nõuab, tuleb kohustuse täitmise vastuvõtmisel anda talle kohustuse täitmise vastuvõtmise kohta kirjalik tõend (täitmise kviitung). Võlgnik võib nõuda kviitungi andmist muus vormis, kui tal on selleks õigustatud huvi. 


Põhikohustuse täitmise koh­ta kviitungi väljastamisel eeldatakse, et tasutud on ka kulud ja intressid. Seega tasub ettevõtjatel täitmise kvi...