Ettevõtja

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.2.2. Stressi vältimine

Ruth Alas

Stressi mõiste pole ilmselt kellelegi võõras. Keegi ei ole stressi vastu kindlustatud ning stressist tulenevaid emot­sionaalseid ja psüühilisi probleeme oleme ilmselt kõik elu jooksul kogenud. Raskuste põhjused võivad pei­tuda töösuhetes või töövälises elus, probleemid või­vad olla püsivad või ajutised. Vaatame, millisel määral on­ stress kasulik ja millal ta muutub häirivaks ning ha­kkab mõjuma terv...